Door: Peter van der Laan

Op 18 november wordt er in Egypte een grootse herdenking van 5 eeuwen Reformatie gevierd. De Presbyteriaanse Synode van de Nile organiseert het. Hierbij zijn iets van 380 lokale kerken, met in totaal een kwart miljoen leden, betrokken. Ook andere protestantse denominaties uit Egypte doen mee. De vertegenwoordiger van Egypte vertelt het stralend op de International Council van de MERF – Middle East Reformed Fellowship. De organisatie beleeft op 7 November precies waar ze voor staat


Deelnemers aan de Internationale Conferentie van
de MERF te Larnaca Cyprus. 6 en 7 November 2017

Een gast uit de Verenigde Staten hoor ik vertellen dat hij vorige week op 31 oktober in ‘Lutherstad’ Wittenberg was. Met hem kan ik plaatjes delen van vorig jaar, toen ik zelf op mijn fietstocht het begin van het jubileumjaar kon meemaken. Hij heeft meer te vertellen. Echt mooi nieuws! Hij was onlangs in Turkije. Daar heeft hij een training verzorgd voor oudsten en voorgangers. Ik reageer verrast en met grote vraagtekens. “Zijn er in Turkije weer evangelische/presbyteriaanse kerken? Ik dacht dat kerkelijk leven bijna onmogelijk was geworden?” Zijn antwoord is dat er gelukkig na jaren van uitsterven een beweging van herstel merkbaar is. En voor de topics van gereformeerd belijden tonen de christenen zich bijzonder ontvankelijk!

In de ronde uit alle werkvelden komt ook Libanon aan de beurt. Jonge medewerkers laten beelden zien van stapels pakketten. Die zijn dit jaar aan bezoekers uitgedeeld, in drievoud bij de 60 bekende protestantse kerken en onlangs nog hebben alle voorgangers in Libanon er één gekregen. Boeken en brochures over items van christelijk geloven, opvoeding, samen groeien, informatie over de betekenis van de kerkhervorming, over Luther en Calvijn. De teamleden zijn er nog enthousiast over. Meerdere voorgangers hebben teruggegeven dat ze door het lezen hun inzichten hebben bijgesteld en daar hun werk ook op afstemmen. Met name voelen ze zich geholpen in hun verwarring over de ‘charismatische chaos’. Ze ervaren een nieuwe oriëntatie op wat Bijbels gereformeerd mag zijn.

Iemand van het team geeft later op de dag een eigen getuigenis. Hij is als moslim opgevoed en wilde met heel zijn leven Allah dienen. Al het aardse was voor hem waardeloos. Hij bereidde zich al voor op een aanslag met een zelfmoordbom. In de hemel zou het beter zijn. Door contacten kwam hij in een christelijke gemeente terecht en werd gewonnen voor het evangelie. Het ‘welvaartsevangelie’ noemt hij het achteraf. Want na zes jaren ontdekte hij dat hem maar een fractie was verteld. Via via kwam hij aan boeken met uitleg van de Bijbel op thema’s van de Reformatie. Nu ging de wereld van Gods koninkrijk pas echt voor hem open! Vol overtuiging zet hij zich in voor de MERF Arab Media Ministry. (Hieronder rechts teamleden in beeld)


Beeld van de Internationale Conferentie in
het John Calvin Centre

Dit media-team bereikt dagelijks duizenden in het hele Arabischtalige Midden Oosten. Van Marokko tot in Iran. Honderden vormen van respons komen via de servers binnen. Ze allemaal persoonlijk beantwoorden bleek al snel niet meer te doen. Het team heeft een aantal vragen en antwoorden gestandaardiseerd. “Zo handig!” kregen ze terug. “Precies de vragen die ik heb!” Voor dit idee is de Heidelbergse Catechismus hun grote voorbeeld geweest….
De oude Heidelberger wordt ook in Iran veel gedownload! Dat vertelt een MERF medewerker uit Michigan (Grand Rapids). Een vluchteling uit Iran, kwam bij MERF Cyprus terecht. Hij vond daarna opvang in Michigan. Zijn groeiend geloof werd gevoed met Bijbels onderwijs volgens gereformeerd belijden . Nu verzorgt hij via internet een indrukwekkend aanbod van Bijbelse lectuur. Zelfs de Heidelberger is in het Farsi beschikbaar. Ook de bekende Westminster belijdenissen. Honderden downloads in Iran en andere landen zijn inmiddels gemeten. Lezers doen er veel mee.

Peter en Anette van der Laan waren begin november een week bij de MERF.
Namens MERF NL namen zij deel aan de jaarlijkse Internationale Conferentie van de MERF gehouden in het John Calvin Centre, het MERF centrum te Larnaca op Cyprus. Tijdens de Conferentie ontmoeten veldwerkers, medewerkers en mensen uit de ondersteunende landen elkaar.