Merf international

De MERF, Middle East Reformed Fellowship, opgericht in 1973, heeft als doel om het evangelie uit te dragen in het Midden-Oosten en christenen en bekeerde moslims daar te steunen. Hieraan zijn geen duidelijke grenzen verbonden. Want naast dat de MERF in het Midden-Oosten (Libanon, Egypte, Syrië, Jordanië, Irak, Iran en de Arabisch Golf) haar werk doet, omvat het ook delen van Zuidwest-Afrika (Somalië, Sudan, Eritrea, Ethiopië en Kenia) en delen van Azië (Pakistan en Indonesië).

De MERF doet dit door:

  1. Internet en radio-uitzendingen
  2. Bijbeltrainingen voor kerkleiders
  3. Diaconale hulp

De MERF coördineert haar activiteiten vanuit een studiecentrum in Larnaca (Cyprus). De uitvoering (internet- en radio-uitzendingen en trainingen) wordt gedaan vanuit centra in het Midden Oosten, Afrika en Azië. Diaconale ondersteuning wordt geboden via kerken in de landen.

Wereldwijd wordt de MERF gesteund door diverse commissies vanuit de hele wereld. In Nederland wordt de steun gecoördineerd door de Commissie Steun MERF (CSM) in Meppel, onderdeel van de GKv Meppel. Landelijk zijn wij actief onder de naam MERF NL. In 2016 is MERF NL als gastlid verbonden aan het landelijk samenwerkingsverband voor het GKv-missionwerk buitenland.