Merf Afrika

In het noorden van Kenia, net over de zuidelijke grens met Soedan, is een vliegstrook aangelegd. Rond de vliegstrook is er de nodige bebouwing ontstaan. Op een omheind stuk grond staat een gebouw van de MERF. Op het MERF terrein te Lokichoggio staat een waterbron met kwalitatief goed drinkwater. Dat is een uitkomst, anders was hier geen leven mogelijk. Net als in de bijbelse tijd, trekt een goede waterbron hier mensen vanuit de omgeving aan. Hierdoor worden contacten met de Turkana-mensen, een volk uit deze regio herkenbaar aan de vele halskettingen, gemakkelijk gelegd. Een bescheiden team van medewerkers maakt er radioprogramma’s. Maar de belangrijkste functie van deze ‘compound’ is dat het ruimte biedt aan tientallen mensen om voor langere tijd (meestal 5 maanden) getraind te worden.

Het centrum in Lokichoggio is strategisch vlak over de grens gebouwd om voorgangers uit Soedan te trainen. Ook Kenianen komen hier naar toe. Maar in Soedan is de situatie voor christenen al jaren dramatisch slecht.

Volgens de laatste schatting woonden er in 2008 ongeveer 40 miljoen moslims in Soedan. Zoals in de meeste Afrikaanse landen leven de mensen in Soedan in stammen. Er wordt geschat dat meer dan de helft van de Soedanese bevolking moslim is.  De meeste moslims wonen in de noordelijke helft van het land. In noord Soedan wonen ongeveer 22 miljoen mensen, de meeste van hen spreken naast een eigen dialect, Arabisch. Soedan had al voor de westerse jaartelling sterke banden met de Arabische wereld. Vanaf 600 na Christus is die invloed toegenomen tegelijk met de opkomst van de islam. In die periode verhuisden er ook veel Arabieren naar Soedan. Hierdoor werd de Arabische cultuur, religie en taal dominant in Noord-Soedan. Een overgrote meerderheid van de inwoners van Noord-Soedan definieert zichzelf inmiddels als Arabier.

In het zuiden van Soedan wonen ongeveer zes miljoen mensen. Deze regio bestaat voornamelijk uit landelijk gebied, met landbouw en veeteelt als voornaamste inkomstenbron. In het zuiden van Soedan wonen voornamelijk zwarte Afrikanen, zij leven in stamverband. Ook hier zijn vele verschillende dialecten, maar daarnaast spreken de meeste mensen ook beperkt Engels. De Arabische cultuur, taal en religie is niet doorgedrongen tot het zuiden van Soedan. De meeste Zuid-Soedanezen hangen natuurgodsdiensten aan, maar ook het christendom komt voor in het zuiden.  Ongeveer 4 tot 10 procent van de bevolking is christelijk.

De zuidelijke regio van Soedan heeft zwaar geleden onder de burgeroorlogen. Hierdoor zijn sinds de onafhankelijkheid van Soedan in 1956 zeker twee miljoen mensen om het leven gekomen en ook ongeveer 4 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Daarnaast is het zuiden sterk verwaarloosd en is de infrastructuur beperkt.

De bijbelse scholing van de christelijke voorgangers is erg laag. Velen kunnen niet eens lezen. Dus zijn er plannen gemaakt voor opleidingen. En de MERF heeft een hele praktische keus gemaakt. Om al die mensen naar Cyprus te halen, dat was geen optie. Bovendien zijn twee weken te kort om een goede scholing aan deze voorgangers te geven. Vandaar dat de oplossing in Lokichoggio werd gezocht. Hier kunnen mensen dicht bij huis, voor een aantal maanden bijgeschoold worden.

De cursisten worden ingevlogen en weer naar huis gebracht. Daarbij gaat het om veertig tot vijftig mannen. Die verblijven al die weken in het centrum en krijgen onderwijs. Lastig is het dat ze vaak slecht Engels spreken. En nog lastiger dat ze ook elkaars stamtalen niet of nauwelijks kennen. Toch heerst er een geweldige sfeer van geloofsverbondenheid en leergierigheid naar Gods Woord.

De studenten krijgen les van een team van internationale docenten. Deze volgen elkaar op in Lokichoggio. Vanuit Nederland hebben we ook docenten mogen leveren. De mensen vinden dat prachtig. Ze krijgen echt inzicht in de bijbel en ze ontdekken meer van het grote verhaal dat God heeft met deze wereld. Daardoor zijn ze in staat om te onderscheiden wat het christelijke geloof echt betekent in hun eigen omgeving en zijn ze in staat om de bijbel op een goede manier te interpreteren. Er wordt daar veel goed werk gedaan. Wij als Merf bewonderen onze leerkrachten, die een paar maand in de hitte op variaties van maïs en rijst leven! Een groot voordeel is dat voor minimale kosten er geweldige resultaten geboekt kunnen worden. Daar gaat de MERF voor!