ERF (Ethiopian Reformd Fellowship)

Geloofsgetuigen in de Hoorn van Afrika

In de Hoorn van Afrika kijken hoge bergen uit op de Grote Riftvallei die veel water in de richting van de Nijl leidt en tegelijk zorgt voor droogte in de landen van de Hoorn.

Deze landen: Eritrea, Ethiopië, Djibouti, Somalië en Kenia, zijn onderontwikkeld. Landbouw en veeteelt leveren de voornaamste producten. Hier werd voor het eerst koffie verbouwd. De geschiedenis van de Hoorn van Afrika is verbonden met die van de Arabische handelspartners aan de overkant van de Rode Zee en de Golf van Aden.

De Ethiopische kamerling uit Handelingen 8 bracht het evangelie naar deze regio maar in de loop van de eeuwen dwaalde de Ethiopische kerk af van de Schriften. Sommige streken bleven tot op de dag van vandaag geheel heidens. De kustgebieden en ook enkele andere streken, werden geheel islamitisch.

De MERF helpt de christenen in deze regio bij het verspreiden van het Evangelie en ondersteunt de kerken met bijbeltrainingen in de drie hoofdtalen: Amhaars
Afaan Oromo
Somalisch.
Per week zijn er drie evangelie-uitzendingen van 30 minuten in elk van de drie talen. Daar komen veel reacties op. Op deze manier vinden velen de weg naar Christus en zij willen graag meer weten van de bijbel.

Ook vanuit verafgelegen gebieden en door mensen die nauwelijks kunnen lezen en schrijven, is er vraag naar bijbels onderwijs. Sommigen durven geen persoonsgegevens te verstrekken als gevolg van ernstige bedreigingen door moslimleiders of vanuit de officiële kerk. Pasbekeerden hebben veel onderwijs en geestelijke zorg nodig evenals contact met andere gelovigen in hun omgeving. Medewerkers van de MERF en vrijwilligers samen, bereiden radio-uitzendingen voor, vertalen christelijke literatuur en organiseren de nazorg voor de luisteraars. Verder worden op verschillende plaatsen bijbeltrainingen gehouden. Dank God voor de broederschap tussen teams van verschillende taalgroepen.

Het Amhaars, de nationale taal van Ethiopië, is de moedertaal van 27% van de bevolking, ongeveer 25 miljoen mensen. De Amhaarse uitzendingen hebben verschillende thema’s. Op dinsdag gaat het over “discipelschap”.

Het programma van donderdag richt zich op ‘aanbidding’. Jonge christenen worden omringd door animistisch spiritualisme, oproepen tot islamitische gebeden en bijgelovig vertrouwen in de tussenkomst van heiligen.

Afaan Oromo is een handelstaal die door de hele Hoorn van Afrika gebezigd wordt. Het is de moedertaal voor de grootste etnische groepering (ongeveer 35%) in Ethiopië en wordt door veel anderen als tweede taal gesproken. De meerderheid van de mensen van de Afaan Oromo groepering had zich bekeerd tot vormen van volkse islam, maar kende deze religie niet echt. Vandaag staan veel Oromo’s open voor het Evangelie, met name mensen met een opleiding en zij die in stedelijke gebieden wonen. M. Mohammed schrijft in antwoord op de evangelie-uitzendingen: “Ik ben een moslim en wil weten wat de waarheid is. Mijn familie is fanatiek islamitisch en over christenen wordt alleen maar slecht gesproken. Toen ik in de stad woonde leerde ik door uw radioprogramma een ander waarheid kennen. Maar hier in mijn geboorteplaats kan ik niet openlijk luisteren vanwege de weerstand van de mensen om mij heen. Daarom luister ik buiten de stad: ik ga de natuur in, alsof ik het voor mijn ontspanning doe”.

Het Somalisch is de moedertaal van meer dan 20 miljoen mensen, die bijna allemaal moslim zijn. De meesten wonen in de droge gebieden van de Hoorn van Afrika en in Jemen. De radicale en moorddadige islamitische ‘Al-Shabab’ beweging, gefinancierd door olierijke Arabische buren, overheerst het grootste deel van Somalië. Het blijft een machtige beweging, ondanks recente militaire verliezen. Vanwege voortdurende gevechten wonen er vandaag Somalische vluchtelingen over de hele wereld. Somalische evangelie-uitzendingen verspreiden het licht van Christus via radio en internet. Een groeiend aantal Somali komt tot geloof en komt samen in kleine huisgemeenten. Het internet is ook heel nuttig voor bijbeltraining van verspreid levende Somalische gelovigen.

Bid voor bescherming tegen geweld en voor de numerieke en geestelijke groei van de kleine Somalische kerk. Een Somalische christen schreef onlangs: “We geloven dat we van nature zondaars zijn en door Zijn genade zijn gered. Dank u voor uw begeleiding vanuit Gods Woord , zowel van mij persoonlijk als van onze gemeenschap van broeders en zusters. Ik heb vergeving gevraagd aan mijn zuster, privé, en later voor de gemeente. Om Jezus’ wil heb ik berouw van mijn zondige gedrag, Laat dit alstublieft uw hart niet breken. Opnieuw zeg ik dat het me spijt dat ik een conflict tussen broeders heb veroorzaakt. Maar laat er nu geen verdeeldheid meer zijn. Wij willen u vragen ons te bezoeken….”

Bijbeltekst: Psalm 87:4 “Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië (Ethiopië, red.) zijn allen hier geboren.”

Een eenvoudige radiostudio

Een stapel met reacties op de radio-uitzendningen

Een samenkomst in Ethiopië