Als we de nieuwsberichten mogen geloven, lijkt de situatie in Zuid-Soedan hopeloos. Sinds het land zichzelf heeft vrijgevochten van het islamitische noorden, wordt dit overwegend christelijk gebied verscheurd door burgeroorlog en hongersnood. Desondanks is het kerkelijk leven goed
georganiseerd en worden er verschillende trainingen aangeboden.

Werkers in de kerk krijgen bijscholing op een campus

Die staat, ter wille van de veiligheid, net over de grens in Kenia in het stadje Lokichogio. Die instelling gaat uit van de Middle East Reformed Fellowship (MERF). Studenten worden geselecteerd door de Presbyterian Church of South Sudan (PCOSS). Sommigen hebben de titel en status van pastor, zij leiden een gemeente. Anderen zijn evangelist, oudste, leraar of gewoon meelevend gemeentelid. Het werk voor de kerk doen ze allemaal naast hun ‘gewone’ werk; fulltime kerkenwerk past niet in hun economisch model.

Geiten en schapen
De meeste gemeenteleden leven van de veeteelt en houden voornamelijk geiten en schapen. Door de droogte in 2017 is het merendeel hun kudden kwijtgeraakt. In de drie jaar sinds de hongersnood, hebben ze weer nieuwe kudden kunnen vormen. Vier maanden per jaar, als het in hun eigen regio droog is, trekken ze in groepsverband met hun kudden door het land. Daarbij stuiten ze regelmatig op kudden van andere stammen, maar dat leidt zelden tot conflict. De oudsten of leiders van beide groepen gaan bij elkaar zitten om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Traumabegeleiding
Het kerkelijk leven is goed georganiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld programma’s voor de integratie van nieuwe leden, doet de kerk veel aan jeugdwerk en bouwt ze scholen. Er is een goed functionerend kerkverband,
inclusief een belangrijke organisatie voor hulpverlening. Voor werkers in de kerk en leraren zijn er speciale trainingen in traumabegeleiding. Maar bovenal blijft belangrijk: bid voor vrede in Zuid-Soedan!

Geschreven door Drs Piet Houtman voor het NAAST het mission-magazine van de GKv Naast #4 – oktober 2020 (download pdf) (verrenaasten.nl)
Verre Naasten Hij was begin 2020 meerdere weken werkzaam op de MERF Compound Lokichoggio Kenia